FAQ A

Czy punkty naliczają się poza miastem?

Punkty zdobywa się tylko w wyznaczonych strefach, które najczęściej będą w obszarze miasta. Każde miasto dzielimy na kilka stref. Strefa pierwsza ma najwyższy współczynnik punktu za kilometr i w każdej kolejnej współczynnik ten maleje